Właściciel firmy Piotr Kiełbasa od dnia 31 marca 1977 roku posiada prawo do używania tytułu mistrza w rzemiośle kamieniarstwo.
Od 27 marca 2003 roku jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej w zawodzie kamieniarz i pełni funkcje zastępcy przewodniczącego tej komisji.

Od 04 grudnia 2004 roku jest członkiem Stowarzyszenia Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej.

Stowarzyszenie ma na celu promowanie granitu lokalnej branży kamieniarskiej.